Juridisk rådgivning og notariel oprettelse af dokument

Velkommen hos advokaterne Gerhard Link, fhv. notar og Caroline Gauchier, notar

Vi tilbyder juridisk rådgivning samt oprettelse af notarielle dokumenter. Da vi taler tysk, dansk, engelsk og fransk, kan vi gennemføre vores juridiske rådgivning på et af disse sprog. Det samme gælder oprettelse af notarielle dokumenter, der kan udstedes på et eller flere sprog.

Advokat Gerhard Link

Siden min beskikkelse som advokat ved landsretten Berlin i maj 1983 og min beskikkelse som advokat ved højesteretten Berlin 1988 har jeg haft mandanter indenfor områderne handels- og selskabsret, ejendoms- leje- og byggeret og familie- og arveret. Fra 1993 til 2022 var jeg notar i Berlin.

Da jeg taler dansk giver jeg også juridisk rådgivning på dansk. Især rådgiver jeg danske klienter, der vil etablere sig i Tyskland, både med hensyn til valget af den bedst egnede selskabsform, men også i alle andre spørgsmål som f.eks. arbejds- leje- og selskabskontrakter.

Advokat og notar Caroline Gauchier

Siden min beskikkelse som advokat har jeg haft mandanter indenfor områderne handels- og selskabsret, ejendoms- leje- og byggeret og familie- og arveret. 2021 blev jeg beskikket som notar.

Da jeg taler fransk og engelsk giver jeg også juridisk rådgivning og opretter notarielle dokumenter på disse sprog. Især rådgiver jeg franske klienter, der vil etablere sig i Tyskland, både angående valg af den bedst egnede selskabsform, men også i alle andre spørgsmål som f.eks. arbejds- leje og selskabskontrakter.

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af ejendom mener vi er et anliggende, der skal gennemtænkes grundigt både af forbrugeren og den professionelle, og vores team har mange års erfaring.

Selskabsret

Vi hjælper med valg af passende selskabsform og oprettelse af selskab. Ved etableringen af et tysk GmbH eller UG er oprettelse af notarielt dokument påkrævet. Vi har også erfaring med udenlandske selskaber og bevis for deres tegningsret.

Familieret

Vi er også behjælpelig med oprettelse af et notarielt dokument omkring retslige forhold i forbindelse med evt. skilsmisse. Således kan man før en skilsmisse indgå aftale omkring formue, underholdsbidrag, pensionskrav samt forældremyndighed.

Ligeledes rådgiver vi omkring og udformer ægtepagter. Par med forskelligt statsborgerskab kan få retssikkerhed med en ægtepagt, idet det f.eks. fastsættes i ægtepagten, hvilket lands ret, der skal gælde i tilfælde af skilsmisse.

Arveret

Vi hjælper gerne ved afvikling af dødsbo, også hvis testator er afgået ved døden i udlandet og har efterladt formue i Tyskland.

Vi hjælper gerne med udformning af testamente. Sammen finder vi den passende løsning, hvis de vil tilrettelægge deres arv, mens de lever.

Opgaver i notariatet

Notaren laver udkast til og opretter kontrakter indenfor ejendoms- selskabs- familie- og arveret.

Følgende kontrakter og erklæringer kræver oprettelse ved notar: kontrakter om bebyggede og ubebyggede grunde, købskontrakter for ejerlejligheder, gavebrev, erklæringer, hvori en person umiddelbart underkaster sig tvangsfuldbyrdelse (f.eks. ejerpantebrev), ægtepagt, arvepagt, erklæring på tro og love for at opnå arveadkomst, kontrakter om oprettelse af et tysk GmbH eller tysk AG, afståelse af en forretningsandel ved et tysk GmbH.

Overdrages fast ejendom beliggende i Tyskland ved tilskødning (det er sælgers og købers erklæring om overdragelse af ejendommen), hvilket så godt som altid er tilfældet, så kan dette kun ske ved en tysk notar. Skøde fra en udenlandsk notar på en tysk fast ejendom er ikke gyldig.

Som upartiske og neutrale rådgivere for alle involverede parter er vi dem gerne behjælpelig.

Repræsentant i stridsspørgsmål

En notar skal altid have blik for den upartiske løsning.

Som advokater viger vi ikke udenom konflikter. Vores hovedområde er at repræsentere klienter ved Berlins domstole. Når det drejer sig om at gennemføre kontraktkrav, understøtter vi kompetent både uden for retten og foran domstolen.

Har du ønsker eller spørgsmål, så kontakt os gerne. Skriv venligst din e-mail-adresse eller dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Kurfürstendamm 57
10707 Berlin

info@lg-recht.de

Telefon: +49 30 31 01 97 12
Fax: +49 30 31 01 97 48

Din besked er sendt. Mange tak.